วิไลเงินด่วน

วิไลเงินด่วนอนุมัติเงินง่ายกู้ได้ไม่ใช้ฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

วิไลเงินด่วนยืมเงิน1000ด่วน กู้ง่ายกับอัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ระยะ ยาว 

 

สำหรับคนที่กำลังมองหาแหล่งยืมเงินด่วนออนไลน์ เพื่อต้องการเงินไปใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆ ซึ่งในบางแอพที่ให้บริการเงินกู้ต่างๆก็จะมีข้อจำกัดโดยจะมีบริการในเขตพื้นที่จำกัด ซึ่งสำหรับวิไลเงินด่วนจะให้บริการเงินด่วนออนไลน์ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ และก็จะให้บริการกับบุคคลทั่วไปที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและจะได้ไม่เกิน 50 ปี และยังสามารถยืมเงินเกิน 2000 บาทขึ้นไปได้ ซึ่งแตกต่างจากบางแอพที่ต้องเริ่มต้นที่ 500 บาท

เงิน นอก ระบบ ด่วน กับวิไลเงินด่วนมีข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างไร

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้สมัครเงินด่วนออนไลน์วิไลเงินด่วน

  • จะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นบุคคลธรรมดา อายุตั้งแต่ 18 – 50 ปีบริบูรณ์
  • จะต้องเป็นพนักงานประจำและมีรายได้ขั้นต่ำตั้งแต่ 8,000 บาทขึ้นไป
  • จะต้องมีบัญชีที่มีเงินเดือนผ่านหรือบัญชีเงินฝากเพื่อใช้รับเงินสินเชื่อวิไลเงินด่วน
  • วงเงินที่อนุมัติให้ได้เริ่มต้นที่ 2,000 บาท
  • ระยะเวลาการผ่อนชำระได้สูงสุดถึง 24 เดือน
  • รู้ผลการอนุมัติได้ 1 วันทำการกรณีที่มีการยื่นเอกสารครบถ้วนแล้วเท่านั้น
  • มีการคิดอัตรา ดอกเบี้ย เงินกู้ ระยะ ยาว โดยรวมไม่เกิน 36% ต่อปี กรณีหากมีการผิดนัดหรือ ล่าช้าและมีการทวงถามในการชำระสินเชื่อวิไลเงินด่วน

วิไลเงินด่วน ยืมเงิน1000 ด่วน ได้ไหม 

หากในกรณีพิเศษสำหรับคนที่ต้องการยืมเงิน1000ด่วน กับวิไลเงินด่วน ก็สามารถจะทำได้เช่นกัน แต่ก็ต้องยื่นเอกสารให้ครบตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ซึ่งจะต้องให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และการให้บริการเงินกู้ เงิน นอก ระบบ ด่วนก็ไม่ได้แตกต่างจากบริษัทสินเชื่อทั่วไป แบบนอกระบบถูกกฎหมาย ซึ่งหากใครที่ไม่สามารถจะได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคาร หรือสถาบันการเงินทั่วไป แต่วิไลเงินด่วนสามารถจะช่วยได้

วิไลเงินด่วน กับแอพเงินด่วนออนไลน์

โดยปกติกับแอพเงินด่วนจากสถาบันการเงิน จะต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านแอพธนาคารจึงจะสามารถทำการกู้เงิน ออนไลน์ ด่วนได้ และจะมีการเช็คเครดิตบูโรในเบื้องต้น รวมทั้งความสามารถในการชำระเงินกู้ ซึ่งก็เป็นขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตามสถาบันการเงิน เพื่อป้องกันการเกิดหนี้เสีย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทั้งทางรัฐบาลและธนาคารประชาชนกำลังร่วมมือกันหาทางแก้ปัญหาให้กับประชาชนอยู่ในปัจจุบัน

ดังนั้นวิไลเงินด่วนจึงสามารถที่จะให้วงเงินกู้เริ่มต้นที่ไม่มากให้ได้เพื่อเป็นการช่วยให้ลูกค้าแก้ปัญหากรณีที่ต้องการใช้เงินฉุกเฉิน ในขณะนั้นได้ แต่อย่างไรก็ตามเมื่อถึงกำหนดเวลาที่จะต้องชำระคืน เพื่อป้องกันไม่ให้มีค่าติดตามทวงถามหนี้ หรือมีการคิดดอกเบี้ยทบต้นขึ้นไปอีก ซึ่งก็จะทำให้มีภาระหนี้เพิ่มขึ้น และมีโอกาสจะไม่สามารถชำระหนี้ได้  จึงควรจะชำระเงินกู้เงิน นอก ระบบ ด่วน ให้ตรงต่อเวลา เพื่อไม่ใช้เกิดกรณีเสียประวัติเครดิตเพิ่มขึ้นอีก

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงิน 50000 บาทได้เงินจริงรับเงินทันใจไม่ต้องรอนาน

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 9500 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 26% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

สมหวังเงินสั่งได้ให้เงินด่วนทันใจภายใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 5-12% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

แอพป๋าแอพเงินด่วนออนไลน์ 30 นาทีไม่จำกัดอายุผู้กู้

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ