ศักดิ์สยามลิสซิ่ง

ศักดิ์สยามลิสซิ่งอนุมัติเงินทันทีฟรีค่าธรรมเนียม

รายได้ของผู้กู้

ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-70 ปี

สินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง สินเชื่อบุคคล สินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส 2565/2022

 

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง ของบริษัทศักดิ์สยาม ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ให้บริการสินเชื่อหลายรูปแบบ มีทั้งสินเชื่อทะเบียนรถ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกฎหมาย ซึ่งปัจจุบันมีสาขาให้บริการครอบคลุมถึง 40 จังหวัดทั่วประเทศ และหากต้องการจะสมัครขอสินเชื่อได้ที่หน้าเว็บไซต์ ที่ไลน์ หรือโทร. 055 440 372

แนะนำสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง สินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย 2565/2022

ศักดิ์สยามลิสซิ่งกับสินเชื่อบุคคล และรายละเอียดต่างๆ

สินเชื่อศักดิ์สยามส่วนบุคคลเป็นสินเชื่ออเนกประสงค์ สมัครได้โดยไม่ต้องใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันกับดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ไม่เกิน 25% ต่อปี ด้วยวงเงินสินเชื่อเริ่มต้นที่ 5,000 – 100,000 บาท และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 48 เดือน และหากมีเงินก้อนก็สามารถจะปิดบัญชีศักดิ์สยามลิสซิ่งได้โดยจะลดดอกเบี้ยให้อีก สำหรับผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จะต้องมีอายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์
 •  จะต้องมีการทำอาชีพหรือมีกิจการเป็นของตนเอง
 • เอกสารในการสมัคร
 • ใช้บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ใช้ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ สลิปเงินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 3 เดือน, ใบรับรองเงินเดือนฉบับจริง, สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กับการสมัครสินเชื่อนาโนไม่เช็คแบล็คลิส

เป็นสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพหรือใช้เป็นทุนหมุนเวียนเท่านั้น ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน และให้มีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอกไม่เกิน 33% ต่อปี ด้วยวงเงินสินเชื่อได้ไม่เกิน 100,000 บาท ผ่อนชำระได้นานถึง 48 เดือน สำหรับผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 • จะต้องมีอายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์
 • จะต้องมีการทำอาชีพหรือมีกิจการเป็นของตนเอง
 • เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • เอกสารแสดงรายได้ต่างๆ สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน, ใบรับรองเงินเดือน, สำเนาเดินบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน, รูปถ่ายกิจการ

ศักดิ์สยามลิสซิ่ง กับสินเชื่อเกษตรกรสินเชื่อไม่เช็คบูโรถูกกฎหมาย

เป็นสินเชื่ออเนกประสงค์โดยจะต้องใช้ทะเบียนรถที่ใช้ในการทำการเกษตรเป็นหลักประกัน โดยให้มีการคิดดอกเบี้ยสินเชื่อแบบลดต้นลดดอก ไม่เกิน 24% ต่อปี เลือกผ่อนชำระได้นานถึง 72 เดือนเป็นรายเดือน หรือเลือกผ่อนจ่ายเป็นรายงวดๆละ 4 เดือนตามระยะเวลาผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 300,000 บาท ศักดิ์สยามลิสซิ่งสมัครง่ายและไม่มีการเช็คเครดิตบูโร โดยคุณสมบัติของผู้สมัครมีดังนี้

 • จะต้องมีอายุ 20 – 70 ปี บริบูรณ์
 • จะต้องมีการทำอาชีพหรือมีรายได้หลักๆจากการเกษตร
 • มีรถยนต์ รถบรรทุก รถไถ หรือรถเพื่อการเกษตร ที่จะผู้กู้จะต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถนั้นเพื่อใช้ในการสมัครสินเชื่อศักดิ์สยามลิสซิ่ง
 • เอกสารในการสมัคร
 • บัตรประชาชน (ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน (ตัวจริง)
 • รถที่จะใช้ในการสมัครขอสินเชื่อ
 • เล่มทะเบียนรถ (ตัวจริง)
 • สมุดทะเบียนเกษตรกร (ตัวจริง)

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

แอป kept แอพการเงินสมัครง่ายไม่เสียค่าสมัคร

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง ไม่มีอัตราดอกเบี้ย

อายุของผู้กู้

15-70 ปี

ยืมเงิน 300 ด่วนสมัครเงินรับเงินง่ายมากรู้ผลใน 30 นาที

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์