ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 ช่วยเหลือผู้ต้องการเงินด่วน

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 25000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด MRR+9% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาทกับสินเชื่อสู้โควิด สมัครออนไลน์ได้

 

ในเมื่อหลายๆสถาบันการเงินต่างก็มีสินเชื่อในยุคที่โควิดระบาด ด้วยการกู้เงินธนาคารไทยพาณิชย์ก็มีให้สมัครสินเชื่อไทยพาณิชย์ผ่านแอพเพื่อจะได้สมัครขอสินเชื่อไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาทโดยจะมีโครงการอะไรบ้างที่จะสมัครได้ สำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19 ทั้งทางตรงและทางอ้อม  ก็ตามไปอ่านในบทความนี้ได้เลย

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาทจะมีสินเชื่ออะไรบ้าง 2567

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท กับสินเชื่อมณีทันใจ

สินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระที่มีการเดินบัญชีผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ขั้นต่ำเดือนละ 25,000 บาทขึ้นไปติดต่อกัน 3 เดือน สมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก ผ่อนชำระได้นานถึง 36 เดือน   โดยวงเงินยืมเงินธนาคารกับสินเชื่อส่วนบุคคล SCB – 300,000 บาทต่อราย เป็นการลงทะเบียนสินเชื่อบุคคล SCB โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน โดยจะต้องมีสินเชื่อรวมทุกสัญญาต้องไม่เกินตามที่ธนาคารกำหนด และเป็นสินเชื่อโควิดที่สามารถจะสมัครออนไลน์ผ่านแอพ scb สินเชื่อ 10000 บาท

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท กับบัตรกดเงินสด Speedy Cash

เรียกว่าเป็นเงินกู้ไทยพาณิชย์ สินเชื่อ 10000 บาท ที่สมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคลค้ำประกัน โดนเป็นเงินกู้โควิด หรือเงินฉุกเฉินสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19 ได้ ซึ่งปกติจะได้รับการอนุมวงเงินสินเชื่อในบัตรได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และจะได้รับอันตราดอกเบี้ยไม่เกิน 25% ต่อปี สำหรับไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท สามารถจะเลือกจ่ายคืนเต็มจำนวน หรือจ่ายขั้นต่ำได้ที่ 5% ของยอดเงินในใบแจ้งหนี้ แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 500 บาท ในการเบิกถอนเงินจะไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า อีกทั้งบัตรกดเงินสดในยุคโควิดนี้ยังจะสมัครผ่านแอพได้ และรอผลการอนุมัติได้ 3 – 5 วันทำการ

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท กับสินเชื่อตั้งหลัก

ยังเป็นอีกหนึ่งสินเชื่อสำหรับอาชีพอิสระให้ลงทะเบียนไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท ซึ่งจะเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย หรือผู้ที่มีอาชีพอิสระ โดยจะให้วงเงินสินเชื่อโควิดสูงถึง 50,000 บาทด้วยอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 2.75% ต่อเดือน และสามารถจะผ่อนชำระได้นานถึง 12 เดือน การสมัครรู้ผลได้ภายใน 30 นาที และสมัครได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ถือได้ว่าเป็นสินเชื่อไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท มาถูกที่ถูกเวลากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส และกับคนที่ได้รับผลกระทบอีกด้วย

ไทยพาณิชย์ช่วยโควิด 10000 บาท กับสินเชื่อนาโนฟินนิกซ์ติดปีก

เป็นอีกหนึ่ง scb สินเชื่อ 10000 บาทขึ้นไปที่จะได้รับการอนุมัติได้อย่างรวดเร็วภายใน 30 นาที กับสินเชื่อที่จะได้ไม่เกิน 100,000 บาท กับอัตราดอกเบี้ย 2.75% ต่อเดือน เป็นการลงทะเบียนสินเชื่อ SCB ได้โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน เลือกจ่ายคืนขั้นต่ำได้ หรือจะจ่ายคืนเต็มจำนวน และยังจะผ่อนจ่ายรายเดือนๆละเท่าๆกันได้นานถึง 12 เดือน ได้ตามที่ผู้กู้สะดวก ในยุคที่มีการแพร่ระบาดของโควิด19

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่ออาชีพอิสระธนาคารกรุงเทพอาชีพไหนก็กู้ได้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

ช้างไทยสินเชื่อเพื่อผู้ต้องการเงินสมัครง่ายรู้ผลไว

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 28% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20 ปีบริบูรณ์

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์