วิธีสมัครชิมช้อปใช้ล่าสุดหรือลงทะเบียนชิมช้อปใช้ทำอย่างไร ดูการนำชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี 2567/2024 post thumbnail image

วิธีสมัครชิมช้อปใช้ล่าสุดหรือลงทะเบียนชิมช้อปใช้ทำอย่างไร ดูการนำชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษี 2567/2024

ดูผลมาตรการชิมช้อปใช้ที่ผ่านมา และยังจะมีต่ออีกหรือไม่ 2567

 

สืบเนื่องจากนโยบายลงทะเบียนชิมช้อปใช้ที่ผ่านมาปี 2019 ที่ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สามารถ “ชิม ช้อป ใช้” โดยสามารถนำชิมช้อปใช้ลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย ทั้งนี้วันนี้เราจะมาดูผลของนโยบายชิมช้อปใช้ที่ผ่านมากันดีกว่า 

โครงการชิมช้อปใช้คือ นโยบายชิมช้อปใช้ทีรัฐบาลออกนโยบาลมาเพื่อให้ชิมช้อปใช้ลงทะเบียนสามารถ “ชิม ช้อป ใช้” และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเอง รวมทั้งเป็นการที่ให้ประชาชนคนไทย (ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้) ได้หันมาใช้กระเป๋าตังรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น (“e-Wallet”) เพราะผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้จะต้องใช้งานชิมช้อปใช้ผ่าน แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง ในขณะที่ร้านค้าใช้งานชิมช้อปใช้ผ่านแอปพริเคชันชื่อว่า “ถุงเงิน” นั้นเอง

ผลการใช้งานชิมช้อปใช้ที่ผ่านมา สรุปได้ว่า

  • จำนวนของผู้ลงทะเบียนชิมช้อปลงทะเบียนมีทั้งหมดประมาณ 10 ล้านคน
  • เปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรผู้ที่ผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้กับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้คิดเป็นสถิติได้ 59:41  
  • จากผลการสำรวจพบว่าผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้สามารถเข้าใจวัตถุประสงค์ และสามารถใช้งานชิมช้อปใช้ที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี โดยคิดเป็นสัดส่วนใช้งานชิมช้อปใช้ได้ถึงร้อยละ 97% 
  • จากผลการสำรวจพบว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนชิมช้อปใช้และได้ใช้งานชิมช้อปใช้แล้วจริงในครั้งแรกมีความต้องการใช้งานชิมช้อปใช้ในเฟสถัดไป ไม่ว่าจะเป็นชิมช้อปใช้เฟส 1, ชิมช้อปใช้เฟส 2, ชิมช้อปใช้เฟส 3 รวมทั้งคาดหวังว่าจะมีนโยบายชิมช้อปใช้เพิ่มขึ้นอีก สำหรับการลงทะเบียนชิมช้อปใช้เฟส 4
  • จากผลการสำรวจพบว่าผู้ที่เคยลงทะเบียนชิมช้อปผ่านแอพเงินด่วนทันใจ สามารถใช้งานชิมช้อปใช้ด้วยตนเองได้ และมีความยินดีที่จะแนะนำให้คนรอบข้าง รวมทั้งยินดีรับเงินสนับสนุนจากนโยบายชิมช้อปใช้มากกว่าร้อยละ 95 ของผู้ใช้งานชิมช้อปใช้

มุมมองแบบเจาะลึก เหตุผลที่เข้าร่วมมาตรการชิมช้อปใช้

  • จำนวนของผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้กว่าร้อยละ 62 ที่ได้ใช้งานชิมช้อปใช้ด้วยตนเอง มองว่าเป็นเพราะชิมช้อปใช้ช่วยกระตุ้นเรื่องค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
  • จำนวนของผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้กว่าร้อยละ 44 ที่ได้ใช้งานชิมช้อปใช้ด้วยตนเอง มองว่าเป็นเพราะชิมช้อปใช้นำวงเงินจำนวนนี้มาจากภาษีของตนเองจึงต้องลงทะเบียนชิมช้อปใช้เพื่อรับสิทธิดังกล่าว
  • จำนวนของผู้ลงทะเบียนชิมช้อปใช้กว่าร้อยละ 41 ที่ได้ใช้งานชิมช้อปใช้ด้วยตนเอง มองว่าเป็นเพราะนโยบายชิมช้อปใช้เป็นมาตรการของรัฐบาล และประชาชนควรได้รับสิทธิจากส่วนนี้

ชิมช้อปใช้ล่าสุดจะมีอีกหรือไม่ อย่างไร 2567 ?

ผู้ลงทะเบียนเว็บ www ชิมช้อปใช้ com มีความคาดหวังว่านโยบายชิมช้อปใช้จะเกิดขึ้นอีก ทั้งนี้สำหรับข่าวในปี 2567 ล่าสุดนี้ ยังไม่ได้มีมาตรการชิมช้อปใช้ล่าสุดออกมาแต่อย่างได้ ซึ่งแม้ว่ามาตรการชิมช้อปใช้จะไม่ออกมา แต่รัฐบาลก็พลักดันนโยบายอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็น นโยบาลคนละครึ่ง นโยบายเราชนะ นโยบาลม.33เรารักกัน อยู่อย่างต่อเนื่องนั้นเอง