กู้เงินกรุงศรีอยุธยา

กู้เงินกรุงศรีอยุธยาฟรีค่าธรรมเนียมในการสมัครครั้งแรก

รายได้ของผู้กู้

เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

สูงสุด 25% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-59 ปี

ข่าวดี! ผู้กู้เงินกรุงศรีอยุธยา ธนาคารปล่อยมาตรการช่วยเหลือลูกค้าช่วงโควิด  2567

 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ทำให้ลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งประชาชนทั่วไปต้องการเงินกู้สินเชื่อ ต้องการเยียวยาลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาด้วยเช่นกัน ให้สามารถยืมเงินกรุงศรีอยุธยา รวมทั้งได้นำเงินกู้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยพิเศษนี้ไปหมุนใช้ในชีวิตประจำวันได้

มาตราการช่วยเหลือลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยา

  1. กรณีลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าบุคคล 

ลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าบุคคล ได้แก่ ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบ้าน ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบุคคล ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบัตรเครดิต ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อรถยนต์ 

จะได้รับมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้สินเชื่อ โดยจะสามารถเลือกรับความช่วยเหลือเงินกู้สินเชื่อได้ 1 อย่าง ดังต่อไปนี้

  • มาตรการพักชำระหนี้ สำหรับลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล โดยลูกค้าเงินกู้สินเชื่อจะสามารถพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 3 เดือน สำหรับลูกค้าเงินกู้สินเชื่อบุคคลช่วยปรับลดค่างวดผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อไม่ต่ำกว่า 30% รวมทั้งเปลี่ยนสินเชื่อจากวงเงินกู้สินเชื่อหมุนเวียนเป็นผ่อนชำระค่างวดสินเชื่อสูงสุด 48 เดือน
  • มาตรการปรับโครงสร้างหนี้ลูกหนี้รายย่อย โดยใช้วิธีการรวมหนี้ สำหรับลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าบุคคลทั้งหมด เช่นลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาสินเชื่อบ้านและมีสินเชื่อรายย่อยประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นกู้เงินกรุงศรีอยุธยาบัตรเครดิต สินเชื่อเช่าซื้อ โดยจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเฉพาะที่ให้บริการการเงินที่เดียวกันเท่านั้น และทางธนาคารจะช่วยลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยารวมหนี้โดยไม่บวกอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน และปรับโครงการหนี้สินเชื่อบ้านโดยจะเอาสินเชื่อบ้านมาเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันและรวมให้ดอกเบี้ยสินเชื่อไม่เกิน MRR 

 

2. กรณีลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าธุรกิจ 

ลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาเป็นลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อที่ประกอบธุรกิจรายย่อย ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อที่ประกอบธุรกิจ SME ลูกค้าเงินกู้สินเชื่อที่ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่

จะได้รับมาตรการพักชำระหนี้ช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้สินเชื่อ โดยลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาจะได้รับการพักชำระหนี้เงินกู้สินเชื่อเงินต้นสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และมีการพักชำระเงินกู้สินเชื่อค่างวดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยกู้เงินกรุงศรีอยุธยาสูงสุดได้ 6 เดือน รวมทั้งมีการปรับลดจำนวนเงินกู้สินเชื่อเพื่อผ่อนชำระค่างวดสูงสุดไม่เกิน 50% ผ่อนชำระเงินกู้สินเชื่อไม่เกิน 12 เดือน และเงื่อนไขลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาธุรกิจ SME และธุรกิจขนาดใหญ่จะต้องค้างชำระเงินกู้สินเชื่อกู้เงินกรุงศรีอยุธยาไม่เกิน 90 วัน ตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 มีนาคม 2563

สรุปแล้วมาตรการเพื่อลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาถือได้ว่ามีด้วยกัน 2 มาตรการเงินกู้สินเชื่อ ได้แก่ มาตรการธนาคารสินเชื่อฟื้นฟู มาตรการธนาคารโครงการพักทรัพย์ พักหนี้ ลูกค้ากู้เงินกรุงศรีอยุธยาสามารถเข้ารับมาตรการธนาคารดังกล่าวนี้ได้ทันที

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

กู้เงิน 100000 รับเงินก้อนใหญ่ไว้ในเปิดธุรกิจง่ายๆ ได้จริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 12000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 20 ปีขึ้นไป

credit u สำหรับนักศึกษาไว้ผ่อนของไม่ใช้บัตร

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 36% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีขึ้นไป

ห้าให้มันนี่ scb ร่วมมือกับไทยพาณิชย์ให้เงินง่ายได้เงินจริง

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 33% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-60 ปี