สินเชื่อ ธ.ก.ส

สินเชื่อ ธ.ก.ส เพื่อลูกค้าธนาคารให้ได้เงินก้อน

รายได้ของผู้กู้

ต้องเป็นลูกค้า ธกส

อัตราต่อปี

สูงสุด 14% ต่อปี

อายุของผู้กู้

ไม่กำหนดอายุ

สินเชื่อ ธ.ก.ส กับสินเชื่อฉุกเฉิน ธกส มีอะไรบ้าง 2565/2022

 

สินเชื่อ ธ.ก.ส (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ซึ่งเป็นอีกสถาบันการเงินสำหรับลูกค้าที่มีอาชีพเกี่ยวกับด้านการเกษตรโดยเฉพาะ โดยสินเชื่อที่จะปล่อยให้กับผู้กู้ได้จะเป็นสินเชื่อ ธกส 10000 บาท, 50000, 200000 และ 500000 บาท โดยในแต่ละสินเชื่อธกส 2565 โควิด ก็จะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันทั้งคุณสมบัติของผู้กู้ และสิทธิประโยชน์จากสินเชื่อต่างๆ

สินเชื่อ ธ.ก.ส ปล่อยสินเชื่อธกส 2565 มีอะไรบ้าง

สินเชื่อ ธ.ก.ส กับสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส. Smart Cash วงเงิน 50000 บาท

เป็นสินเชื่อธกสล่าสุดเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตในสมาชิกของครอบครัว ซึ่งก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ไปกู้เงินนอกระบบ โดยจะสามารถสมัครขอสินเชื่อได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น

 • เป็นสินเชื่อ ธ.ก.ส ฉุกเฉินโดยจะให้วงเงินสูงสุดต่อรายไม่เกิน 50000 บาท
 • ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 1 ปี
 • สินเชื่อเงินด่วน ธกสให้มีการคิดอัตราดอกเบี้ย MRR 
 • มีการคำนวณดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
 • คิดอัตราดอกเบี้ยตามข้อกำหนดของธนาคารสำหรับลูกค้าในแต่ละคน 
 • สามารถจะเบิกถอนเงินแบบง่ายๆผ่านบัตร ATMและ บัตร Debit สำหรับสินเชื่อ ธ.ก.ส.
 • มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

สินเชื่อ ธ.ก.ส กับสินเชื่อฉุกเฉิน ธ.ก.ส.10000 บาท

โดยธกส ปล่อยสินเชื่อ ฉุกเฉินให้รายละไม่เกิน 10000 บาท สำหรับผู้ที่ประกอบเกี่ยวเนื่องกับทางด้านการเกษตร โดยสามารถจะสมัครได้ทาง LINE @ baacfamily ได้ทั้งที่เป็นลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส เดิมของธนาคาร และที่ยังไม่ได้เป็น ก็สามารถจะสมัครสินเชื่อฉุกเฉิน ธกสได้

 • ลงทะเบียนธกส ได้โดยไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้
 • จะได้วงเงินสินเชื่อไม่เกินรายละ 10000 บาท
 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ยต่อเดือนที่ 0.10%
 • ให้มีระยะเวลาในการชำระสินเชื่อ ธ.ก.ส ได้ไม่เกิน 2 ปี
 • โดยสามารถจะแบ่งค่างวดตามผู้กู้สะดวกในการผ่อนชำระเป็นรายเดือน  ราย 3 เดือน หรือ 6 เดือน   
 • ให้เว้นการชำระหนี้ สำหรับ 6 เดือนแรก และชำระได้ปกติตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป

สินเชื่อ ธ.ก.ส กับสินเชื่อเงินด่วน ธกส อนุมัติไว 50000 บาท

เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่กำลังต้องการเงินด่วนไว้ตอบสนองความจำเป็นในครัวเรือน ค่าใช้จ่าย ค่าเทอม ค่าซ่อมแซมบ้าน หรืออื่นๆได้ โดยเป็นสินเชื่อธกส 2565 โควิดที่จะต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน

 • เป็นสินเชื่อเงินด่วน โดยจะให้วงเงินสูงสุดถึงไม่เกิน 50000 บาทต่อราย
 • ให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระได้ไม่เกิน 1 ปี และหากมีการชำระดอกเบี้ยครบถ้วน สามารถจะต่อสัญญากู้เงิน ธ.ก.สได้
 • ในวันที่ลงทะเบียนสินเชื่อ ธ.ก.ส จะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือจะต้องไม่มีสินเชื่อที่กำลังปรับโครงสร้างหนี้อยู่
 • ใช้หลักทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ในการค้ำประกันเงินกู้ ธ ก ส หรือบุคคลค้ำประกันได้ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
 • เบิกถอนเงินได้ง่าย และสามารถจะถอนเงินได้หลายครั้งตามวงเงินที่รับการอนุมัติ
 • มีการแจ้งเตือน เงิน เข้า ออก ทันที ผ่านระบบ SMS Alert

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

มีเงินใช้ให้เงินทันทีไม่ใช้ฐานเงินเดือน

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 27% ต่อปี

อายุของผู้กู้

20-50 ปี

ยืมเงินฉุกเฉิน 5000 ด่วนสำหรับผู้ต้องการเงินวันนี้

รายได้ของผู้กู้

ถึง เงินเดือน 8000 บาทขึ้นไป

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 30% ต่อปี

อายุของผู้กู้

อายุ 18 ปีขึ้นไป

เงินด่วนทําสัญญาผ่านเน็ตได้ผ่านออนไลน์ไม่ต้องเดินทาง

รายได้ของผู้กู้

ถึง ไม่กำหนดเงินเดือน

อัตราต่อปี

ถึง สูงสุด 21% ต่อปี

อายุของผู้กู้

18 ปีบริบูรณ์