วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: กรรมการ

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ในความรับผิดชอบ กำกับ ดูแล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ดาวน์โหลดรายละเอียดทั้งหมด คลิก http://www.obec.go.th/sites/ ... Read More »

เด็ก มอส.ถูกถอนตั๋วครูไม่รู้ตัวอื้อ

  เด็ก มอส.ถูกถอนตั๋วครู ไม่รู้ตัวอื้อ โดยเฉพาะกลุ่มที่ ... Read More »

สมศ. เดินหน้าใช้โอเน็ตประเมิน ร.ร.

จากกรณีผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐานหลายแห่ง แ ... Read More »

University of London แจก 15 ทุนระดับป.โทให้นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัย ลอนดอน (University of London) ประเทศอังกฤษ มอบทุ ... Read More »

U.of St Andrews แจกทุนน.ศ.ต่างชาติเรียนปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย เซนต์แอนดรูวส์ (University of St Andrews) ประเทศ ... Read More »

สกอ.เปิดมอบทุนTechnology Grantsเรียนต่อ ทำวิจัยที่ออสเตรีย

สำนัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีความประสงค์จะจัดสรรทุน Tech ... Read More »