วันอังคาร , 26 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: บริหาร

ก.พ.รับรองLRG U.of Applied Sciencesสุดยอดของสวิส

  คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้ให้การรับรองคุณว ... Read More »

มรภ.ลำปางจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 6 ประเทศ

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.ลป.ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ... Read More »

การประชุมปฏิบัติการบริหารโครงการพัฒนาครูทั้งระบบ

  ดาวน์โหลดแบบ PDF คลิก http://www.obec.go.th/sites/obe ... Read More »

สธ.ห่วงแฟนบอลยูโรเครียด แนะฝึกท่าฤาษีดีดตนช่วย

    กระทรวงสาธารณสุข หว่งแฟนบอลยูโร 2012 เสี่ยงผลก ... Read More »

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ.รับนศ.เพิ่มเติม

  บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโล ... Read More »

มาแล้ว!! รับตรง 56 คณะพาณิชยฯ การบัญชี จุฬาฯ

  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิ ... Read More »