วันพุธ , 21 ตุลาคม 2020
Breaking News

Category Archives: ทุนการศึกษาต่อในประเทศ

มหาวิทยาลัยภาคกลางมอบทุน ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยภาคกลางขอเชิญ นิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจศึกษาต่อ ... Read More »

มหาวิทยาลัย นอร์ท-เชียงใหม่แจกทุนการศึกษาหลายประเภท

มหาวิทยาลัยนอร์ท – เชียงใหม่ มอบทุนให้แก่นักเรียนที่จบ ... Read More »

ธนาคารกรุงไทย ให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ประจาปี 2556

ธนาคารกรุงไทย ประกาศรับสมัครพนักงาน และบุคคลภายนอก เพื่อรับท ... Read More »

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556

สทป. มอบทุนอุดหนุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556 เพื่อเป็นการส่งเส ... Read More »

72 ทุนก.พ.ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้าย

สำนัก งาน ก.พ.  รับสมัครสมัครสอบแข่งขันเพื่อรับทุนรัฐบาลเพื่ ... Read More »

ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์ เพิ่มอีก2 รุ่น ครม.ไฟเขียวขยายเวลารับปี’56-57

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เ ... Read More »