วันพุธ , 23 กันยายน 2020
Breaking News

Category Archives: ปริญญาโท

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตจัดตั้งมหาวิทยาลัยอีสาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2555 แล้วนั้น ในการนี้คณะกรรมการควบคุมมหาวิทยาลัยอีสาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รศ.สุมนต์ สกลไชย เป็นผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสาน เพื่อดำเนินการชำระสะสางทรัพย์สินและหนี้สินของมหาวิทยาลัยอีสาน ในเบื้องต้นเพื่อให้การจัดการชำระบัญชีบรรลุตามวัตถุประสงค์ รศ.สุมนต์ สกลไชย ในฐานะผู้ชำระบัญชีมหาวิทยาลัยอีสานจึงใคร่ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยอีสาน ระดับปริญญาตรี ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู และปริญญาโท ทุกท่าน เข้ารับฟังคำชี้แจงถึงแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยานักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น ณ มหาวิทยาลัยอีสาน จังหวัดขอนแก่น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : สำนักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา กลุ่มพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา โทร. 02 610 5338

ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีคำสั่งเพิกถอนใบอน ... Read More »

50 ทุนเพชรสุนันทา เริ่มเปิดรับ 1 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือ ... Read More »

ทุนErasmus Mundus เรียนป.โท 2 ปีด้านวัสดุศาสตร์

โครงการ Erasmus Mundus เปิดรับเรียนต่อปริญญาโท 2 ปีด้านวัสดุ ... Read More »

วนศาสตร์ ม.เกษตรฯรับป.โทการบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

คณะ วนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา ... Read More »

หอการค้าญี่ปุ่น แจกทุนนักศึกษา ป.ตรี – ป.โท

หอ การค้าญี่ปุ่น กรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึ ... Read More »

ม.กรุงเทพแจกทุนคนเก่งกีฬาเรียนฟรีป.ตรี-ป.โท

มหาวิทยาลัยกรุงเทพให้ทุนนักกีฬา (โครงการพัฒนานักกีฬาดีเด่น) ... Read More »