วันศุกร์ , 29 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ทุน

ศธ. ปรับ 1 อำเภอ 1 ทุน เป็น 2 ทุน พร้อมเปิดให้ ม.5 ร่วมชิงทุนได้

ศธ. สั่งปรับโครงการ 1 ทุน ต่อ 1 อำเภอใหม่ โดยเพิ่มเป็น 1 อำเ ... Read More »

สำนักงานศาลยุติธรรม แจกทุนเรียนป.โทกฎหมาย ณ ต่างประเทศ

สำนักงานศาลยุติธรรมเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อรั ... Read More »

University of Turku ฟินแลนด์ ให้ทุนคนไทยไปเรียนต่อ7ประเทศยุโรป

University of TURKU ประเทศฟินแลนด์ ซึ่ง เป็นหนึ่งในมหาวิทยาล ... Read More »

ผู้เชี่ยวชาญนโยบายด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน นางพนิตา กำภู ณ อยุธยา ปลัดกระทรวงศ ... Read More »

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน แจกทุน163โครงการให้น.ศ.ทำวิจัย

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เป็นองค์กรหลักในการสร้างสรรค์ แล ... Read More »

ทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบโครงการเถ้าแก่น้อย

นายวัชรนนท์ เธียนธรสิทธิ์ และ นางสาวลักษณ์วดี จำปาไชยศรี นัก ... Read More »