วันเสาร์ , 25 พฤษภาคม 2019
Breaking News

Tag Archives: บุคลากร

“รางวัลบุคลากรดีเด่นด้านวิชาการประจำปี 2555 ของ สสอท.”

  ดร.อัศม์เดช วานิชชินชัย ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑ ... Read More »

สอศ.จัดงาน “สัปดาห์ของขวัญ ผลิตภัณฑ์อาชีวะ”

ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ. ... Read More »

บุคลากร-นักศึกษาม.ศรีปทุม คว้า9 รางวัลครบรอบ 35 ปี สสอท.

คณาจารย์ และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม  สร้างชื่อคว้า 9 ราง ... Read More »

ชวนครูแนะแนวสัมมนา“การแนะแนว

ชวนครูแนะแนวสัมมนา“การแนะแนวกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในศตว ... Read More »

สพฐ.เตรียมปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.-รองผอ.สถานศึกษา

►การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อปรับปรุงหลักสูตรการพัฒนาข้าราช ... Read More »

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอ.สกสค.จังหว ... Read More »