วันอาทิตย์ , 9 สิงหาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ภาษา

โครงการจุฬาฯ วิชาการ’ 55

โครงการจุฬาฯ วิชาการ’ 55 “เสาหลักแห่งปัญญา สืบราชมรรคาพัฒนาแ ... Read More »

ม.รังสิต จัดโครงการสร้างชุมชนผู้ใช้งานโลกเสมือน Second Life

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิ ... Read More »

ให้ทุนนักวิจัยรุ่นเยาว์ ทำวิจัยที่ฝรั่งเศส 2-6 เดือน

รัฐบาลประเทศฝรั่งเศส มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยสำหรับนักวิจั ... Read More »

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอาเซียนปี 55-สร้างรายได้สะพัดในไทยกว่า 2,500 ล้านบาท

ในปัจจุบัน ผู้คนส่วนใหญ่ต่างหันมาให้ความสำคัญในการเอาใจใส่ดู ... Read More »

สพฐ.ใช้มาตรฐานยุโรปประเมิน สมรรถนะครูสอนภาษาอังกฤษ

นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ... Read More »

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

  รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 หลักส ... Read More »