วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: ม.ปลาย

สอบชิงทุน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3,5 สัปดาห์ พัก Host Family

สอบชิงทุนโครงการเยาวชน ECE แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 3, 5 สัปดาห์ที ... Read More »

โควตา “สถาภูมิ (STABHUMI)” คณะสถาปัตย์ฯ ม.อ.

มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  มีความประสงค์จะคัดเล ... Read More »

สช.ประกาศอัตราเงินเดือนปรับใหม่ ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน แจ้ง…  ประกาศส ... Read More »

มจธ.รับม.ปลาย – ปวช.ร่วมโครงการ Tour KMUTT

เพื่อ เป็นการประชาสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ... Read More »

“ค่ายต้นกล้าดอกแก้ว ครั้งที่ 5” ตอน..ก้าวสู่ฝัน พยาบาลรามาฯ

เปิดแล้ว! ค่ายแนะแนวเพื่อเรียนต่อในโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ค ... Read More »

ธรรมศาสตร์รับตรงม.ปลาย เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์

คณะ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับนักศึกษาเพื่อเข ... Read More »