วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: ม.6

เรียนต่อ คณะเกษตร นานาชาติ ม.เกษตรศาสตร์

  โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน ... Read More »

เผยเกณฑ์ประเมินผลจบ ม.6 ใน 8 เดือน / คาดเปิดตัว 20 ธ.ค.นี้

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ ... Read More »

เผยเกณฑ์ประเมินผลจบ ม.6 ใน 8 เดือน คาดเปิดตัว 20 ธ.ค.นี้

นายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ ... Read More »

“พงศ์เทพ” ลั่น 6 ปี คนไทยอ่านออกเขียนได้ 100%

ศธ.วางยุทธศาสตร์ 6 ปี ตั้งเป้าปีการศึกษาเฉลี่ยเพิ่มเป็น 15 ป ... Read More »

ม.สงขลานครินทร์ รับม.6เรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี

คณะ ทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จะรับสมัครบุคคลเ ... Read More »

รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556

  รับตรง วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 หลักส ... Read More »