วันพุธ , 27 พฤษภาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: ศึกษา

แห่ถอนหลักสูตรทางไกล “ปรัชญา” นำทีมเอ็กซเรย์ 7 มหาลัย 21 หลักสูตร

นายปรัชญา เวสารัชช์ ประธานคณะอนุกรรมการพิจารณา และติดตามผลกา ... Read More »

10 อาชีวะภาคกลางต้นแบบป.ตรี สอศ.เฟ้นอาจารย์เก่ง – ดัน 28 สาขาไม่ตกงาน

นายอกนิษฐ์ คลังแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รองเ ... Read More »

เริ่มแล้ว รับตรง ม.แม่โจ้ 56

รับตรง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีการศึกษา 2556 เริ่มแล้วจ้า โ ... Read More »

เปิดรับตรงสวนสุนันทา56 พร้อมกัน 5 โครงการ

เปิดแล้ว กำหนดการรับตรงปี 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โ ... Read More »

รับตรง ราชมงคลธัญบุรี วุฒิ ม.6 – ปวช.- ปวส.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข ... Read More »

หนุนยกเครื่องหลักสูตรศึกษาพื้นฐาน ชี้เด็กไทยเรียนมากเกินจำเป็น

รศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มห ... Read More »