วันพฤหัส , 29 ตุลาคม 2020
Breaking News

Tag Archives: หลักสูตร

รับจบป.ตรีเรียนภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต คณ ... Read More »

จวกแอดมิสชั่นส์ผุดหลักสูตรผี

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม ที่คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ... Read More »

ชี้แอดมิชชั่นมั่วมากทำเด็กเครียด ต้องกวดวิชาให้ตายไปข้าง

เมื่อวันที่ 11 ต.ค. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้มี ... Read More »

มหิดลอินเตอร์ จัด MBA+MM Happy Together Trip

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (สาทร) นำนักศึกษาระดับปริญ ... Read More »

ราชมงคลธัญบุรี รับนักศึกษา ป.โท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครบุคคลเข้ ... Read More »

ม.ชินวัตรเปิดหลักสูตรภาษาไทยป.โท-เอก

มหาวิทยาลัยชินวัตร เปิดหลักสูตรภาษาไทยเป็นปีแรก สำหรับปริญญา ... Read More »