วันศุกร์ , 22 กุมภาพันธ์ 2019
Breaking News

Tag Archives: เด็ก

ระดมทุนร.ร.นิติบุคคลตัดสิทธิ์เด็กจน ผอ.เขตพื้นที่ฯหนุนเพิ่มอำนาจ-จี้คุณภาพครู-น.ร.

นายสุรเสน ทั่งทอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ... Read More »

การหล่อหลอมเด็กยุคใหม่ ที่ครอบครัวต้องปรับ ร.ร.ต้องเปลี่ยน

  ใน ระยะหลังนักการศึกษาทั่วโลกได้พูดถึงการเลี้ยงดูลูกใ ... Read More »

ข่าวดี ! คนอายุยืนขึ้น 10 ปี ข่าวร้าย ! ต้องเผชิญกับการต่อสู้โรคร้ายต่างๆ มากขึ้น

รายงาน ที่เผยแพร่ในวารสารการแพทย์แลนเซ็ต เมื่อวันที่ 13 ธันว ... Read More »

การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษา ระดับก่อนประถมศึกษา

ตามประกาศสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเ ... Read More »

จัดซื้อแท็บเล็ต 56 ไม่เน้นสเปกสูง

  ดร.โอฬาร ไชยประวัติ ประธานคณะกรรมการกำหนดขอบเขตงานเอก ... Read More »

คำขวัญวันเด็กปี 56 จากนายกรัฐมนตรี

เว็บไซต์ของกระทรวงศึกษาธิการ www.moe.go.th  เผยแพร่คำขวัญวัน ... Read More »